top of page
ökunámsbók.jpg
Ferli ökunáms til almennra ökuréttinda

Ökunám til almennra ökuréttinda getur hafist við 16 ára aldur. Fyrstu skrefin eru að nemandinn, eða foreldrar /forráðamenn hans, velja ökukennara og setja sig í samband við hann. Ökukennarinn fer yfir ýmis hagnýt atriði með nemandanum og foreldrum/forráðamönnm hans á stuttum fundi og útskýrir ferli ökunámsins frá upphafi til enda. Meðal annars, er farið yfir kennsluáætlun, námsefni, kostnað og greiðslukjör. Ökukennarinn afhendir nemandanum ökunámsbók sem fylgir honum í öllu ökunáminu.

 

Nemandinn sækir sjálfur um námsheimild til sýslumanns með því að fylla út umsókn á vefsíðunni island.is Með umsókninni skal fylgja ljósmynd (35*45mm); heilbrigðisyfirlýsing eða læknisvottorð; yfirlýsing um fasta búsetu á landinu; yfirlýsing um að umsækjandi sé ekki þegar handhafi EES-ökuskírteinis eða hafi verið sviptur ökuréttindum í EES-ríki.

Sýslumaður veitir námsheimild, sem er um leið heimild til próftöku. Nemandinn byrjar verklegt ökunám hjá öku-kennaranum sínum og tekur í fyrstu að lágmarki 10 kennslustundir.

 

Nemandinn sækir bóklegt nám í Ökuskóla 1 (Ö1) samhliða verklega náminu (12 kennslustundir). Hann ræður sjálfur hvaða ökuskóli verður fyrir valinu og ber sjálfur ábyrgð á að skrá sig.

 

Nemandinn leggur inn umsókn hjá sýslumanni um æfingaakstursleyfi þegar a.m.k. 10 verklegum kennslustundum er lokið hjá ökukennaranum. Umsóknina er að finna í ökunámsbókinni og þar þarf að koma fram staðfesting ökukennarans og ökuskólans að nemandinn hafi hlotið fullnægjandi kennslu. Leiðbeinandinn í æfingaakstrinum þarf að hafa náð 24 ára aldri, haft ökuréttindi í 5 ár og ekki verið sviptur ökuréttindum sl. 12 mánuði. Rétt er að taka fram að það er ekki skylda að fara í æfingaakstur og hægt er að ljúka ökunáminu án þess að hann fari fram.

 

Nemandinn sækir bóklegt nám í Ökuskóla 2 (Ö2) samhliða æfingaakstrinum (10 kennslustundir) . Hann ræður sjálfur hvaða ökuskóli verður fyrir valinu og ber sjálfur ábyrgð á að skrá sig. Ef nemandinn ákveður að sleppa æfingaakstrinum, fer Ökuskóli 2 fram samhliða áframhaldandi verklegu námi með ökukennaranum.

Nemandinn sækir verklegt (2 kennslustundir) og bóklegt (3 kennslustundir) nám í Ökuskóla 3. Skilyrði er að Ö1 og Ö2 og a.m.k. 10 verklegum kennslustundum hjá ökukennaranum sé lokið til að geta tekið þátt, en nemandinn ber sjálfur á ábyrgð á að skrá sig. Ökuskóli 3 er við Álfhellu 3 í Hafnarfirði.

 

Nemandinn tekur skriflega ökuprófið (heimilt er að taka það allt að 2 mánuðum fyrir 17 ára afmælisdaginn). Það er alls 30 spurningar og skiptist í tvo hluta. Til að standast prófið mega villur ekki vera fleiri en 2 í fyrra hluta þess og 5 í þeim síðari. Próftíminn er 45 mínútur.

 

Nemandinn klárar síðan verklegu ökutímana sem eru eftir og í þeim er hann undirbúinn undir lokaprófið. Nemandinn getur tekið verklega ökuprófið allt að 2 vikum fyrir 17 ára afmælisdaginn. Það hefst á 5 spurninga munnlegu prófi um ýmsa þætti varðandi bifreiðina og þarf að ná 60% árangri til að fara í verklega hluta prófsins. Ath! Ekki mega líða meira en 6 mánuðir á milli bóklega og verklega prófsins.

 

Nemandinn fær útgefið bráðabirgðaökuskírteini þegar hann hefur staðist verklega ökuprófið. Það gildir í 3 ár.

 

Til að fá fullnaðarökuskírteini að 3 árum liðnum þarf að fara í akstursmat hjá ökukennara. Hægt er að framkvæma akstursmatið eftir aðeins 12 mánuði ef engir refsipunktar eru skráðir í ökuferilsskrá á tímabilinu og fá með því fullnaðarökuskírteinið 2 árum fyrr en ella hefði verið.

æfingaakstur.jpg
bottom of page