top of page
ökunámsbók.jpg
Procedura nauki jazdy kategorii B

Szkołę jazdy kategorii B można rozpocząć w wieku 16 lat.

 

Pierwszym krokiem kursanta lub jego rodziców / opiekunów jest wybranie i skontaktowanie się z instruktorem jazdy.

 

Podczas krótkiego spotkania Instruktor jazdy omawia kwestie praktyczne z kursantem i jego rodzicami / opiekunami oraz wyjaśnia kompletny proces nuki. Omawiany jest m.in. program nauczania, podręczniki, koszty i warunki płatności.

 

Instruktor jazdy wręcza uczniowi instruktarz kursanta, który będzie mu towarzyszył podczas całego kursu.

 

Kursant wnioskuje do Sýslumaður o wydanie pozwolenia na kurs wypełniając wniosek na prawo jazdy (nowa kategoria). Do wniosku należy dołączyć zdjęcie (35*45 mm), świadectwo zdrowia lub zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie stałego pobytu na Islandii, oświadczenie, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie posiada prawa jazdy UE lub, że nie została pozbawiona prawa jazdy w krajach UE.

Zezwolenie na naukę, które jednocześnie upoważnia do podejścia do egzaminu wydaje Sýslumaður.

Kursant rozpoczyna praktyczne lekcje jazdy u swojego instruktora nauki jazdy zaczynając od co najmniej 10 lekcji.

Kursant uczęszcza na zajęcia teoretyczne w  szkole Ökuskóla 1 (Ö1) równolegle z praktycznymi lekcjami jazdy (12 lekcji). On sam wybiera, do której szkoły nauki jazdy będzie chodził, i sam się do niej zapisuje.

Kursant składa wniosek do Sýslumaður o wydanie pozwolenia na jazdy treningowe po ukończeniu przez niego przynajmniej 10 lekcji jazdy. Wniosek znajduje się w instruktażu kursanta. Wraz z nim należy złożyć potwierdzenie instruktora oraz szkoły jazdy o pełnym przeszkoleniu. Trener jazdy musi mieć ukończone 24 lata, sam posiadać prawo jazdy przez 5 lat i nie być pozbawiony prawa jazdy w trakcie ostatnich  12 miesięcy.

 

Kursant kontynuuje praktyczne lekcje jazdy u instruktora nauki jazdy przez co najmniej 4 lekcje.

Student uczęszcza na kursy teoretyczne w szkole jazdy 2 (Ö2) równolegle z praktycznymi jazdami (10 lekcji). Sam wybiera, do której szkoły nauki jazdy będzie chodził, i sam się do niej zapisuje.

Kursant uczęszcza na zajęcia praktyczne (2 lekcje) i teoretyczne (3 lekcje) w szkole Ökuskóla 3. Aby móc wziąć udział w Ö3, warunkiem jest, ukończenie Ö1 i Ö2 oraz 10 jazd z instruktorem jazdy. Kursant zapisuje się sam. Ważne jest, aby mieć przy sobie instruktaż kursanta, w przeciwnym razie udział nie będzie dozwolony. Ökuskóli 3 jest na ul. Álfhella 3 w Hafnarfjörður.

 

Kursant podchodzi do egzaminu pisemnego (można do niego podejść na 2 miesiące przed 17 urodzinami). Składa się on z 30 pytań podzielonych na dwie części. Dopuszczalna ilość błędów to: 2 w pierwszej części i 5 w drugiej. Egzamin trwa 45 minut.

 

Kursant bierze jedną lekcję jazdy z instruktorem nauki jazdy, która jest również ostatnią lekcją przygotowującą do egzaminu końcowego.

Do egzaminu praktycznego kursant może podejść na 2 tygodnie przed swoimi 17 urodzinami. Egzamin zaczyna się od 5 pytań ustnych dotyczących samochodu. Trzeba uzyskać 60% aby przejść do części praktycznej. Uwaga! Między egzaminem teoretycznym a praktycznym nie może upłynąć więcj niż 6 miesięcy.

 

Po zdaniu egzaminu praktycznego kursant otrzymuje tymczasowe prawo jazdy na 3 lata.

Aby uzyskać stałe prawo jazdy, należy po 3 latach zgłosić się do instruktora nauki jazdy o wydanie tzw. oceny umiejętności jazdy. Ocenę tą można wystawić już po 12 miesiącach, jeżeli w tym okresie nie odnotowano żadnych punktów karnych, a tym samym otrzymać prawo jazdy 2 lata wcześniej niż zwykle.

æfingaakstur.jpg
bottom of page